GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN SÓC SƠN

   Sóc Sơn là một huyện nằm ở phía bắc của thành phố Hà Nội, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai huyện Đa Phúc và Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú cùng với thị trấn Xuân Hòa.

   Huyện Sóc Sơn có thị trấn Sóc Sơn và 25 xã gồm: Bắc Phú, Bắc Sơn, Đông Xuân, Đức Hòa, Hiền Ninh, Hồng Kỳ, Kim Lũ, Mai Đình, Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn, Phú Cường, Phù Linh, Phù Lỗ, Phú Minh, Quang Tiến, Tân Dân, Tân Hưng, Tân Minh, Thanh Xuân, Tiên Dược, Trung Giã, Việt Long, Xuân Giang, Xuân Thu.

 

xem thêm

Xã Bắc Phú

Xã Bắc Sơn

Xã Đông Xuân

Xã Đức Hòa

Xã Hiền Ninh

Xã Hồng Kỳ

Xã Xuân Thu

Xã Kim Lũ

Xã Mai Đình

Xã Minh Phú

Xã Minh Trí

Xã Nam Sơn

Xã Phú Cường

Xã Phù Linh

Xã Phù Lỗ

Xã Phú Minh

Xã Quang Tiến

Xã Tân Dân

Xã Tân Hưng

Xã Tân Minh

Xã Thanh Xuân

Xã Tiên Dược

Xã Trung Giã

Xã Việt Long

Xã Xuân Giang

 

 

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI